Zbirni transport robe predstavlja brzo i efikasno rešenje za sve one koji žele da uštede vreme i novac. Ova vrsta transporta, a naročito transport malih pošiljki veoma je važan za moderno poslovanje. Zbirni transport obezbeđuje logistička rešenja koja kompanijama omogućuju da organizaciju poslovanja sa manjom količinom zaliha i ispostavu u rekordnom vremenu.

Zbirni transport najčešće se realizuje na dva načina. Veće pošiljke se direktno preuzimaju kamionima koji idu od jednog utovarnog mesta do drugog i na taj način se usluži više korisnika koji direktno preuzimaju robu. Nakon poslednjeg utovara robe koja nije izvozno ocarinjena, onda se carini, kamon se plombira kako bi mogao da napusti carinsku zonu i roba se konačno transportuje do odredišta.

Plombiranje kamiona se vrši na samom carinskom prelazu kako bi roba bila sigurna tokom transporta, i kako bi se izbegla mogućnost zloupotrebe prevoznika. Pri ulasku u drugu zemlju carinik pregleda plombu, utvrđuje da li je oštećena, i tek nakon tog postupka će otvoriti kamion i cariniti robu.

Danas se transport manjih pošiljki sve češće organizuje konsolidacijom malih pošiljki na jedno mesto odakle se kamionima direktno dopremaju do krajnjeg odredišta. U saradnji sa partenerima organizuje se prikupljanje robe manjim vozilima i dostava do jedinsvenog skladišta na kojem se konsoliduje sva roba iz jednog geografksog regiona. Odatle se roba odprema kamionima koji vrše utovar samo na tom jednom mestu i robu direktno transportuju do zbirnog terminala u zemlji odredišta gde se vrši uvozno carinjenje i lokalna dostava do krajnjeg korisnika. Na taj način se smanjuju troškovi transporta i obezbeđuje se veća ekonomičnost i efikasnost. Ovaj vid zbirnog transporta brži od standardnog zbirnog transporta prilikom kojeg kamioni idu od jednog do drugog utovarnog mesta dok se ne napune. Organizaciji zbirnog transporta posvećuje se posebna pažnja. Lav Transport i Logistika (LTL) organizuje konsolidaciju robe radi ekonomičnijeg i efikasnijeg transporta. Rad sa zbirnim pošiljkama unutar sistema Lav Transport i Logistika (LTL) je organizovan preko Evropske i Balkanske mreže.