Dela od značajne umetničke ili istorijske vrednosti zahtevaju poseban tretman kada se radi o transportu. Za ovaj delikatan transport, biće vam potreban specijalizovan prevoznik, koji garantuje bezbednost vašeg vrednog dela.

Većina ovakvih predmeta se sastoji od različitih materijala, od kojih svaki drugačije reaguje na promenu temperature, vlage, svetlosti, zagađivača i štetočina. Dobro se raspitajte o uslovima skladištenja pre transporta vaših dragocenosti, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili naglog propadanja.

Posebna pažnja pridaje se pakovanju predmeta od istorijske ili umetničke vrednosti.

U zavisnosti od vrste i karakteristike umetničkog dela, postoje različite sigurnosne mere prilikom pakovanja za transport. Najčešće se koriste dvoslojne ili troslojne kutije, zaštitne streč folije, kao i folije sa mehurićima, koje štite vredne predmete od fizičkog oštećenja i štetnih spoljnih faktora.

Ukoliko posao prepustite kompaniji Lav Transport i Logistika (LTL), ne postoji razlog za brigu. Profesionalni prevoz i specijalizovana vozila omogućiće bezbedan transport Vaših umetničkih dela u dogovorenom vremenskom roku. Obučeni tim izvršiće proceduru pakovanja i zaštite, a specijalizovana oprema doprineće sigurnosti pri transportu vašeg dragocenog dela.

Ipak, određene dragocenosti ne podrazumevaju istorijsku ili umetičku vrednost, ali su vama, kao fizičkom licu, od velikog značaja. Različite hartije od vrednosti, fini nakit, kovanice (ukoliko se bavite numizmatikom), obveznice, pravna i zdravstvena uverenja trebalo bi da putuju sa sa vama. Te vrednosti bolje je da prenesete sami, bez agencije kao posrednika, budući da su teško zamenjive.