Skip to Content

Blog Archives

Dodatni troškovi na koje treba računati prilikom transporta robe

Dva osnovna faktora koja utiču na cenu robe su težina i udaljenost na koju se vrši transport robe, ali treba imati u vidu da se prilikom svake usluge transporta robe mogu javiti i dodatni troškovi na koje nismo računali, a koji će značajno uticati na krajnju cenu robe.

Među njima najveći su svakako troškovi radne snage koja preuzima veliki deo posla tokom transporta, od utovara i istovara preko, praćenja robe i samog prevoza. Imajte u vidu da je radna snaga svakako više plaćena u metropolama nego u manjim mestima zašto su i cene transporta robe veće.

transport vranje

Ali to nisu i jedini dodatni izdaci. Sigurno niste ni pomislili koliko mogu da iznose takse za teške specijalne terete poput automobila, čamaca, klavira, ili građevinskih konstrukcija. Dodatni troškovi, na koje najčešće ne računate jesu i dodatno osiguranje za posebno osetljive predmete, vredne umetnine ili vama posebno bitne predmete.

Verovali ili ne, u dodatne troškove može ući i to što je vaš ulaz od skladišta udaljeniji za par koraka više nego što je to agencija za transport predvidela, pa će vam krajnju cenu obračunati i tih nekoliko koraka više.  U većini slučajeva ukoliko je ulica u kojoj se nalazi skladište iz koga se preuzima teret preuska da prihvati veliki kamion, neophodno je uzeti još jedan manji kamion koji će takođe biti proknjižen u finalnom računu.  Čak  i upotreba posebnih mašina za prilaz nepristupačnim prostorijama, kakvi su kranovi za velike visine, ili liftovi prilikom utovara i istovara kabaste robe spadaju u dodatne troškove koji će uvećati cenu iz prvobitne ponude.

Zato savetujemo da se dobro raspitate kod prevoznika o svim eventualnim dodatnim troškovima, i nađete načina da ih smanjite dogovorom čiji uslovi će ući u vašu novu ponudu, ili razmislite šta od ovih dodatnih usliga i sami možete organizovati kako biste uštedeli na transportu robe.

1 Više o ovome →

Šta označava TIR na teretnim vozilima?

Često u vožnji susrećemo vozila sa plavom tablicom na kojoj piše TIR. Mnogi od vas verovatno su se zapitali šta zapravo ta skraćenica znači.

Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu robe na temelju karneta TIR.

TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe i krijumčarenja.

Prednosti TIR sistema

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta robe:
• Smanjuje troškove transporta, smanjuje formalnosti i kašnjenja u tranzitu;
• Olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije;
• Roba se kreće preko međunarodnih granica sa minimalnim ometanjima i stajanjima;
• Kašnjenja i troškovi transporta su znatno smanjeni;
• Nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država;
• Garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $);
• Samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korišćenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost pri transportu;
• Smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu;
• Sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju.
• Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prevozu sa oznakom TIR.

Vozilo mora biti građeno tako da roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni deo vozila bez ostavljanja vidljivih tragova pokušaja ili bez oštećenja carinskih obeležja. Carinska obeležja stavljaju se lako i uspešno. Vozilo ne sme da sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla tajno skladištiti. Svi delovi vozila moraju biti pristupačni za carinski pregled.

Kontejner mora biti potpuno ili delimično zatvoren, a ujedno trajne i čvrste građe za višestruku upotrebu. Uslov da kontejner može prevoziti robu u tranzitnom transportu sa oznakom TIR je i taj da mora biti lak za rkovanje, da se lako puni i prazni. Posebno mora biti namenjen olakšanju prevoza robe jednim ili različitim prevoznim sredstvima bez pretovara robe.

Kratak istorijat karneta TIR

Tranzitni sistem TIR prvi put je uspostavljen 1959.godine u Ženevi, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Današnja, važeca, dopunjena i modifikovana Konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR, stupila je na snagu 1975. godine.

1 Više o ovome →

Šta sve podrazumeva usluga od vrata do vrata?

Jedan od najtraženijih vidova transporta je upravo transport od vrata do vrata, jer krajnjeg korisnika oslobađa bespotrebnog razmišljanja o organizaciji transporta iz skladišta do krajnjeg odredišta.  Kompanije kao Lav Transport i Logistika (LTL) preuzimaju na sebe odgovornost za transport robe i praćenje robe od mesta na kome se vrši preuzimanje, do onog na kome se vrši isporuka, bez obzira da li je reč o malim privatnim isporukama ili velikim količinama robe, bilo da se isporučuje u velikim gradskim centrima ili zabačenim mestima bez izgrađene infrastrukture.

usluga od vrata do vrata

Iako se za ovu vrstu usluge može zahtevati prevoz robe svim vidovima transporta,  najčešće korišćeni vid  transporta je kamionski transport, upravo zbog izgrađenosti infrastrukture i zastupljenosti drumskih puteva, ali i veoma povoljnih cena. Kamionski transport je još uvek najpovoljniji vid transporta, pa je kao takav i najtraženiji među korisnicima usluge transporta. Ipak to nije i jednina pogodnost koju ovaj vid transporta pruža. Fleksibilnost i sigurnost su takođe dve stvari zbog kojih je ovaj vid transporta i pored drugih bržih vidova transporta, i dalje najpopularniji.Zahvaljujući ovoj fleksibilnosti usluga od vrata do vrata, može se organizovati na različite načine, a on će zavisiti prvenstveno od dogovorenog vremena i lokacije preuzimanja. U većini slučajeva, vašu robu možete preuzeti na kućnoj adresi, onda kada za to budete spremni, a do tada će vas čekati u jednom od brojnih skladišta kompanije Lav Transport i Logistika (LTL).

Ovaj vid iako pogodan za sve vrste pošiljka bez ograničenja težine ili veličine. Od robe malih gabarita, nameštaja, do zahtevne robe u različitm agregatnim stanjima, a usluga od ”vrata do vrata” naročito je  isplativa za specijalne terete koji zahtevaju poseban tretman i brigu oko utovara, istovara. Ipak najveće prednosti ove vrste usluge jesu unapred definisani troškovi i unapred definisano vreme isporuke pošiljke za koje odgovara i garantuje agencija za transport sa kojom ste prethodno dogovorili cenu i potpisalo ugovor. Tako vas  dodatni troskovi, poput carine, troskova dodatne dokumentacije nikako ne mogu iznenaditi. Proverite i sami – zatražite ponudu kompanije Lav Transport i Logistika (LTL).

0 Više o ovome →
ZATRAŽITE PONUDU