Međunarodni transport robe uključuje posebne uslove koje firme za transport moraju da obezbede pre nego povezu vaše stvari preko granice. Pored standardnog pakovanja robe, preuzimanja i isporuke, praćenja i samog prevoza, međunarodni transport uključuje i dodatan posao sređivanja carinske dokumentacije, taksi i troškova osiguranja koje uvećavaju cenu transporta. Donosimo listu deset stvari koje treba da imate u vidu ukoliko planirate da pokrenete biznis sa inostranstvom.

medjunarodni transport robe Lav Transport i Logistika (LTL)

 

  1. CARINSKI OBRAZCI:  Međunarodne pošiljke moraju da prođu kroz carinu zemlje iz koje izlaze i zemlje odredišta. Za to je neophodno ispuniti dva obrazca i platiti dve takse.
  2. TAKSE NA VREDNOST: Vrednost tereta određuje taksu koja se plaća prilikom transporta. Ukoliko je vrednost pošiljke veća, veća je i taksa, ali je neophodno raspitati se o sistemu takse zemlje u koju se vrši transport robe, jer svaka zemlja ima svoju taksenu politiku.
  3. TARIFE: Mnoge zemlje imaju posebne tarife za određene vrste proizvoda. To su dodatne takse koje vlada donosi na posebne proizvode, a koje uvećavaju cenu proizvoda na stranom tržištu.
  4. VREME DISTRIBUCIJE: Vreme za koje će teret stići u okviru jedne države daleko je lakše izračunati u okviru granica jedne države, nego van njih. Iako ozbiljne firme koje se bave transportom danas imaju već razgranatu mrežu parnera koji mogu biti od pomoći kada nešto pođe po zlu, ne bi li reagovali u najkraćem mogućem roku, vreme distribucije je teže predvidljivo kod daljih razdaljina, naročito ako teret prolazi kroz više država i kontinanata, zbog različitih kontrolnih procedura i zastoja na granicama.
  5. PAKOVANJE I ZAŠTITA ROBE: Mnoge zemlje imaju različite zahteve kada je reč o pravilima pakovanja i odgovarajuće ambalaže u kojima se vrši transport robe. Ova pravila naročito su stroga kada je reč o opasnim materijama i teretu u difuznom stanju, pa je neophodno detaljno se raspitati o domaćoj legislative zemlje u koju šaljete Vašu robu.
  6. VIDOVI TRANSPORTA: Iako danas svaka od zemalja poseduje infrastrujturu za sve vidove transporta, ovi vidovi nisu podjednako razvijeni u svim zemljama, pa se treba upoznati i sa uslovima željenog vida transporta kako bi izračunali eventualne dodatne troškove prevoza.
  7. OGRANIČENI PROIZVODI: Svaka od zemalja poseduje i posebnu listu proizvoda i robe na koje ima zabranu ili ograničen uvoz, za koje ima posebne zakonodavne mere pod kojim uslovima ovakav teret može biti transportovan ili uvežen. Ovo je apsolutno neophodno znati, kako Vaš teret ne bi bio vraćen nazad neposredno pred sam ulazak u zemlju.
  8. SPECIJALNE USLUGE: U specijalne usluge spadaju propratne usluge tokom transporta ili nakon prijema iste, kakva je recimo potvrda o prelasku robe preko granice ili potvrda o preuzimanju, na kojima neke strane zemlje insistiraju, dok druge uopšte ne predviđaju.
  9. LAKO KVARLJIVA ROBA: Posebni uslovi uvoza i transporta važe i za lako kvarljivu robu i oni se takođe razlikuju od zemlje do zemlje. U lako kvarljivu robu ulaze hrana, roba koja se čuva pod optimalnim temperaturama. Alkohol i cigarete takođe ulaze u ovu stavku, jer i za njih svaka zemlja ima određene kvote i posebne dozvole od vladinih agencija koliko često se mogu uvesti i ko ih može distribuirati.
  10. PREVOZ ŽIVOTINJA: Poseban tretman prilikom transporta imaju žive domaće krupne i sitne životinje, ali i kućni ljubimci, koji pored pasoša moraju imati i dodatnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju, redovnom vakcinisanju i opštem stanju, te prevoz životinja već unapred zahteva još veči broj obrazaca i potvrda prilikom izlaska iz jedne zemlje i ulaska u drugu.